Все-повече нараства интересът към пространствата за съхранение на стоки и вещи

Складовите бази и пространства, са едни от най-скучните Един от най-скучните сфери в недвижимите имоти – същите обаче през последните 2 години се превръщат в хит сред инвеститорите.

Акциите на компаниите, занимаващи се със съхранение на соки, излизат на предна позиция и имат сериозен ръст.

Миналогодишната статистика, показва, сериозен ръст от над 35%, на всички сектори, специализирани в бизнеса със съхранение на стоки. Тези резултати надвишават 8-процентва, годишна възвръщаемост на всички специализирани в този сектор дружества.

Генерираните печалби от складова дейност, надхвърлят всички инвестиционни очаквания. Повечето житейски ситуации, могат да създадът предпоставка за съхранение на лични вещи, например сватба, развод, преместване и др. Тези предпоставки, не се виаят от икономическото състояние.

Тъй като разхода от съхранението на вещи и стоки е породен от необходимостта, бизнесът със складови пространства, автоматично се превръща в стабилен и устойчив. Предоставянето на складова база е решене на проблематика и трудност, която е в помощ на човека.

Поради своята стабилност, която не се влияе от рецесия, при правилно менажиране, бизнеса със складови бази, може да генерира сериозна възвръщаемост на инвеститорите.

Според направени анализи бизнесът ще развива и наемите ще са високи, поради липсата на конкуренция в този сектор.