+359 885 983 719
София, ул. "Панайот Волов" №25, ет. 2, оф. 2
d.traikova@abv.bg

НОБЕЛ КОНСУЛТ ООД

 

НОБЕЛ КОНСУЛТ ООД e компания, специализирана в областта на строителния надзор, оценяване съответствието на инвестиционните проекти, изпълняване на прединвестиционнни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.

Услугите на НОБЕЛ КОНСУЛТ ООД включват цялостен контрол над строителния процес, изготвяне на необходимата документация – от откриване на строителната площадка до въвеждането на обекта в експлоатация.

Експертите в НОБЕЛ КОНСУЛТ ООД  са с богат опит и доказани резултати в следните области:

  1. Строителен надзор по време на строителството
  2. Оценка на съответствието на инвестиционни проекти
  3. Преустройство и смяна на предназначението на обекти
  4. Търпимост на строежи
  5. Технически паспорт на сгради и обследване на строежите
  6. Консултантска дейност

НОБЕЛ КОНСУЛТ ООД ще Ви осигури законосъобразно започване, изпълнение и приключване на строежа, пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, коректно изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и съществуващите изисквания, контрол по спазване на условията за безопасност на труда, качество на влаганите материали и изделия, както и съответствието им с нормите за безопасност на правилно изпълнение на строително-монтажните работи.

За повече информация може да се свържете с нас на следния адрес:

гр. София, ул. Пирин 13,

E-mail: nobel.konsult@gmail.com

тел: 0877554463