Въпреки всички икономически и политически проблеми, имотите в София ще останат едни от най-атрактивните и предпочитани активи за инвестиция.

Тъй като лихвите по ипотечно кредитиране и доходността от облигациите е с отрицателен процент, генерирания доход от от недвижимото имущество си остава един от най- сигурните и предпочитаниактиви за инвеститорите.

В бъдеще се очаква, цените на недвижимите имоти да бъдат фиксирани във високия сегмент, тъй като площите за строителство намаляват.

Политическото напрежение, е предпоставка, икономическия растеж да е в застой, стойността на недвижимите имоти в София е висока, тъй като капиталът е концентриран в големия град, което от своя страна предлага ликвидност и стабилност в този сегмент на пазара.

Инвеститорите търсят сигурност и стабилност за своите доходи и влагат големи количества от своя капитал на пазара за недвижими имоти, за разлика от други класове активи.

Поражда се дефицит на имоти с бюджетни цени, което от своя страна се очертава, като бъдеща проблематика. Според проведена анкета, над 60% от анкетираните смятат, че този проблем, в следващите години, ще се задълбочи.

Въпреки породилата се несигурност, генерирана от все по-голеите строителни разходи и Brexit, предвиждането е пазара на недвижимо имущество да бъде активен през 2020 г. Спокойствието на инвеститорите произлиза от решението на централните банки да поддържат или намаляват лихвените проценти.